fbpx

Privacy wetgeving

GEGEVENSVERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN KLANTEN/PROSPECTEN

Onder persoonsgegevens wordt verstaan: een naam, een postadres, een telefoonnummer, locatiegegevens, een online gebruikersnaam (zoals een IP-adres), een e-mailadres … Ook het koppelen van verschillende informatie (leeftijd, geslacht, productvoorkeur, enz.) of het gebruik van verschillende technische middelen die tot één persoon leiden, worden beschouwd als persoonsgegevens.

Onder gegevensverwerking wordt verstaan: elke mogelijke bewerking die op persoonsgegevens wordt uitgevoerd, zoals verzamelen, gebruiken, beheren of meedelen.

Door ons contactformulier in te vullen (actie), geeft u toestemming aan MY®HEALTH om uw gegevens te verwerken.

Privacywetgeving/Vertrouwelijkheid
MY®HEALTH moet de vertrouwelijkheid van klanten/prospectgegevens strikt bewaren. Deze verplichting geldt overigens voor alle vertrouwelijke gegevens waarvan wij kennisnemen in het kader van informatieverstrekking.

Verwerkingsregister
MY®HEALTH zal in de relatie met haar klanten/prospecten optreden als “verwerker” van persoonlijke gegevens. Alle verwerkingen van persoonsgegevens moeten bovendien in kaart worden gebracht in een verwerkingsregister. MY®HEALTH stelt haar verwerkingsregister ter beschikking van al haar medewerkers die, indien ze denken dat het verwerkingsregister niet langer up-to-date is, dit zo snel mogelijk melden aan de privacy-verantwoordelijke.

Informatieveiligheidsbeleid naleven
MY®HEALTH hanteert een informatieveiligheidsbeleid dat moet worden nageleefd door al haar medewerkers. Dit informatieveiligheidsbeleid is duidelijk gecommuniceerd aan alle medewerkers bij indiensttreding. MY®HEALTH en zijn medewerkers garanderen dat de persoonsgegevens op een zekere manier worden beveiligd middels passende technische en organisatorische maatregelen. Mocht echter een klant/prospect of medewerker een datalek of enige andere inbreuk op de GDPR opmerken, hoe gering ook, zal hij/zij onmiddellijk een mail sturen naar de privacy verantwoordelijke: communicatie at myhealth.be

Recht om verwijderd te worden
Iedere klant/prospect van MY®HEALTH heeft het recht van verzet tegen verwerking van persoonsgegevens. Indien een klant/prospect dit wenst, kan hij/zij vragen om de persoonsgegevens verzameld en verwerkt door MY®HEALTH te verwijderen door eenvoudig een mail te sturen naar communicatie at myhealth.be

MY®HEALTH zal alle nodige stappen ondernemen om uw gegevens te beschermen. In geen geval kan MY®HEALTH aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.